Heel je huis:

Energetisch reinigen en feng shui voor huizen en bedrijfsruimten

Heel je huis

energetisch reinigen en feng shui voor huizen en bedrijfsruimten

Feng Shui betekent letterlijk wind en water.
Feng Shui is een oude Chinese geneeswijze  en wordt ook wel de acupunctuur voor het huis genoemd. 

Als je huis of een bepaalde plek in huis onprettig aanvoelt,  je je steeds vermoeit voelt, slaapproblemen hebt of lopen zaken niet lekker, dan kan er met Feng Shui een diagnose worden gesteld en diverse remedies worden
toegepast.

Het huis van een mens weerspiegelt de persoonlijkheid van deze mens. Onbewust herken je in de problemen van je huis je eigen problemen en dat voelt bekend.  Je eigen problemen worden weergegeven door de indeling, de inrichting en het kleurgebruik van het huis en dit zegt iets over jou. Huizen die een andere problematiek weergeven voelen niet goed aan, zoals we dat zeggen.

Problemen en/of blokkades, die de bewoners ondervinden, zijn terug te herleiden en herkenbaar in het huis, b.v. een ruimte die onprettig aanvoelt, slaapproblemen, een onveilig gevoel of een ruimte die niet prettig aanvoelt,  maar waar je niet de vinger op kunt leggen.

Door hiernaar te kijken en ter sprake te brengen kunnen je tot inzicht komen en ervoor kiezen hier mee aan de slag te gaan, zodat er balans komt in je leven en ruimte komt voor nieuwe kansen en ontwikkelingen.

“Het zodanig inrichten van het huis dat het geluk vastgehouden wordt, is het voornaamste doel van Feng Shui”

Terah Katryn Collins