Nine Star Ki

Nine Star Ki (Negen Sterren Chi)

Het leven is onderhevig aan cycli. Tezamen met de energetische processen hebben deze cycli een sterke invloed op ons. Voor iedereen geldt dat er een specifieke relatie is met de energie, zoals deze al aanwezig was tijdens onze geboorte. Vanaf onze geboorte zijn we onderhevig aan alle cycli van de kosmos en de aarde. Nine Star Ki is ontstaan vanuit de behoefte de invloeden uit de kosmos, die inwerken op de aarde en zich manifesteren in het leven van de mens, inzichtelijk te maken, een soort astrologie. Nine Star Ki komt oorspronkelijk uit China, is echter verder ontwikkeld in Japan, vandaar Ki in plaats van Chi.

Het  allerbelangrijkste element in de hele Feng Shui is de bewoner van het huis.

Een mens laat zich niet zomaar in een hokje stoppen. Omdat het allemaal om de mens draait, is het nodig de bewoner een plek te geven in relatie tot zijn huis.

Om deze “plek” te laten matchen met de analyse van het huis werk ik ook hier met de vijf elementen. Daarvoor maak ik  gebruik van de Nine Star Ki.

Daar waar Feng Shui het Yin-Yan principe, de stroom van levensenergie Chi en de vijf elementen theorie op de ruimtelijke omgeving toepast, worden in de Nine Star Ki deze principes op de levensloop van de mens toegepast. 

In de Nine Star Ki wordt er ingegaan op de rode draad van het leven van de mens. Er wordt niet alleen gekeken naar het geboortejaar, maar ook naar de maand, de relatie tussen die twee en hoe de persoonlijke energiecyclus verloopt.

Door middel van een eenvoudige berekening kan worden aangegeven tot welk element, welke natuurlijke energie iemand heeft en welke eigenschappen en talenten diegene – in aanleg – bezit. De ontbrekende elementen laten onze groei- en ontwikkelingskansen zien, ze zijn onze “leermeester” hier op aarde. Dit is uiteraard een globale aanduiding.

Nine Star Ki brengt de mens in contact met zijn veld van talenten en creëert ruimte om te denken vanuit mogelijkheden niet vanuit beperkingen. Het is een hulp tot zelf-inzicht en aanvaring om zo onze potentie tot ware grootte te ontplooien.

Het mooie aan Nine Star Ki is dat je praat over cycli in je leven en niet over een statisch gegeven. Wat zijn je valkuilen en je sterke kanten en wat kun je doen om in de “flow” te komen?

Hoe werkt Nine Star Ki: 

Hieronder zie je een voor beeld van een Nine Star Ki Profiel.

Een profiel bestaat altijd uit drie getallen die corresponderen met de drie cijfers uit de BaGua. Het profiel kan ook bestaan uit twee of drie dezelfde getallen. Het groene streepje geeft aan waar de cyclus begint, in dit geval bij 5aarde. De groene pijl geeft een directe verbinding aan tussen de van nature aanwezige talenten, hier naar 3hout. De rode pijlen geven aan dat de cyclus niet moeiteloos doorloopt. Met andere woorden het kost energie om bepaalde talenten – de rode cijfers – aan te spreken. Een sterk voorgeleefd voorbeeld uit je jeugd door vader, moeder of ander belangrijk persoon kan helpen om dit element je eigen te maken of omdat je zelf de noodzaak voelde om dit talent te willen ontwikkelen.

Nine Star KI 

Basis Nine Star KI analyse:  €120,00 per p.p. – € 360,00 voor 4 personen

Basis Nine Star KI analyse bestaat uit 2 delen: – analyse en gesprek

Exclusief reiskosten € 0,24/km

Uitgebreide Nine Star KI analyse: € 170,00 per persoon – €495,00 per 4 personen

Uitgebreide Nine Star KI analyse bestaat uit 3 delen: -analyse , gesprek en een schriftelijk verslag.

Exclusief reiskosten € 0,24/km

Bedrijven prijzen op aanvraag afhankelijk van grootte van het bedrijf en het aantal werknemers.