Feng Shui

Photo by Anna Nekrashevich on Pexels.com

FENG SHUI

Feng Shui sluit aan bij veel aspecten van de Chinese cultuur: Tao, yin-yang, astrologie Nine Star Ki, I Ching enzovoorts. “Feng” betekent bewegende lucht/wind en sluit aan bij de idee van Chi of Qi – de energie, die door de natuur stroomt. 

Feng Shui, uitgesproken als “foeng sjwee”, betekent letterlijk “Wind en Water” en is ontleend aan oude Chinese principes, waarbij tempels en huizen op een locatie werden gebouwd in harmonie met de elementen, beschermd tegen de wind en in de buurt van fris water. In de loop van de geschiedenis werd Feng Shui verder ontwikkeld en gebruikt om de omgeving van het huis te beïnvloeden, zodat het de gezondheid, rijkdom en geluk zou bevorderen.

De essentie van Feng Shui is het in harmonie brengen van de drie typen Chi-energie. 

Deze energieen  bevinden zich in de atmosfeer, in het land en in het menselijk lichaam.

De energie van een ruimte ervaren we met name als er een negatieve energie aanwezig is, zonder dat we er precies de vinger op kunnen leggen. Feng Shui geeft woorden aan dit onduidelijke gevoel. Een ruimte, die energetisch in balans is, heeft een prettige en aangename uitstraling. Daarin voelt de mens zich gesteund, krachtig en ontspannen.


Feng Shui is gebaseerd op de gedachte dat alles met alles is verbonden en niet op zichzelf bestaat, dat elk voorwerp, elk levend wezen, elke gedachte, elk gevoel in relatie staat met al het andere. Het is een combinatie van symboliek en gezond verstand. Alles draait om harmonie en evenwicht tussen de tegengestelde, maar ook de elkaar complementerende krachten yin en yang.

Feng Shui is een filosofische leer die dus al een aantal millennia met succes heeft overleefd en de tijd heeft gehad om te groeien tot een omvangrijk stelsel van geschreven en ongeschreven regels en principes.

Feng Shui wordt ook wel de acupunctuur voor het huis genoemd. 

Feng Shui staat los van mode en werkt met de Oosterse 5-elementenleer; water, hout, vuur, aarde en metaal. Welk element waar gebruikt moet worden, blijkt o.a. uit de analyse van het huis en de Nine Star Ki (een soort astrologie) berekening van de bewoners. 

Feng Shui is geen doel op zich. Het is eerder als een diagnose. Een Feng Shui advies geeft inzicht  in en bewustzijn van de eigen situatie van de bewoner(s) van het huis.

Het maken van een uitgebreide Feng Shui analyse is een intensief en complex werk. Er wordt gelet op de (Chi)energie-stroom of flow, vormen, kleurgebruik, de plaatsing van meubilair in de ruimte. Met eenvoudige veranderingen kan de woning een plek worden, waar je tot rust komt en nieuwe krachten kunt opdoen, zodat je daardoor je leven positief kunt beïnvloeden.

Alle Feng Shui-scholen, inclusief de Intuïtieve school, waartoe de door mij gebruikte opleiding behoort, maken gebruik een speciaal gereedschap: de Ba Gua. 

De Ba Gua wordt bij deze school altijd op de voordeur van een huis/gebouw georiënteerd en kan ook per ruimte opnieuw gelegd worden, waarbij de meest gebruikte deur van die ruimte als voordeur wordt beschouwd. 

De Intuïtieve school maakt verder gebruik van positieve intenties, een ritueel ontstaan vanuit het Tibetaanse Boeddhisme. Het is een manier om geestelijke kracht te focussen en zodoende een positieve woon- en werkomgeving te creëren. 

Wat is het doel van Feng Shui

Het huis van een persoon weerspiegelt de persoonlijkheid van de bewoner(s). De inrichting, het kleurgebruik zegt iets over haar/hem.

Problemen en/of blokkades, die de bewoners ondervinden, zijn terug te herleiden in het huis, bij voorbeeld ruimtes, die onprettig aanvoelen of waar veel spullen zijn opgeslagen.

Door hiernaar te kijken, te interpreteren en ter sprake te brengen kunnen de bewoners inzicht verkrijgen en er voor kiezen hier mee aan de slag te gaan, zodat er balans komt in hun leven en ruimte komt voor nieuwe kansen en ontwikkelingen.

Een Feng Shui oplossing, die vragen oproept, is geen goede oplossing. Een goede Feng Shui oplossing valt niet op of mensen vinden het een goed/slim idee.

Met het toepassen van Feng Shui, kan een huis zo worden ingericht dat de meeste tijd wordt doorgebracht op plaatsen met een positieve energiestroom. Het harmoniseren van de energie kan worden gedaan door het verplaatsen van voorwerpen, door het toepassen van symbolen en geluiden, harmoniseren van kleurgebruik of een andere wijze om de zintuigen te stimuleren.

Chi stroom of kosmische adem (positieve energie)

Chi (China), Prana (India) of Ki (Japan) is deze allesomvattende energie, de levenskracht en groeikracht. Door te ademen en te eten nemen we doorlopend energie in ons op. Onze geestelijke ontwikkeling wordt gestuurd door deze universele energiestroom. Dat is merkbaar door bijvoorbeeld positieve gedachte en gevoelens. En dat is weer direct van invloed op onze gezondheid.

Een belangrijk onderdeel van Feng Shui is de aanwezigheid van en de stroming van de Chi. 

Chi is altijd om ons heen en continu in beweging. Chi is als water: het zoekt de makkelijkste weg. Het meanderend stromen van energie in ons huis geeft een vloeiende flow in ons leven. 

Feng Shui gaat er van uit dat de Chi-energie, die wordt opgenomen uit de omgeving, van invloed is op stemmingen, emoties, lichamelijke energie en gezondheid.

Met het toepassen van Feng Shui, kan een huis zo worden ingericht dat de meeste tijd wordt doorgebracht op plaatsen met een positieve energiestroom. Het harmoniseren van de energie kan worden gedaan door het verplaatsen van voorwerpen, door het toepassen van symbolen en geluiden, harmoniseren van kleurgebruik of een andere wijze ter stimulans van de zintuigen.

Chi komt voornamelijk via de voordeur van het huis binnen (de mond van de chi). Deze is van invloed op stemmingen, emoties, lichamelijke energie en gezondheid. Indirect kan deze energie ook verantwoordelijk zijn voor financiële voor- en tegenspoed

Een goede Chi-stroom komt door de voordeur naar binnen en stroomt rustig door alle ruimten van het huis. Bij voorkeur als eerste in de woonkamer, waar mensen tot rust komen en hun energie opladen.

Het doel van Feng Shui is om ervoor te zorgen dat een huis zo wordt ingericht dat de meeste tijd wordt doorgebracht op plaatsen met een positieve energiestroom.

Ik doe dit door te kijken waar er problemen optreden met de chi-stroom en dit te verhelpen met Feng Shui oplossingen.

Hoe gaat een Feng Shui consult in zijn werk en wat kost het?

De basis Feng Shui analyse (3 a 4 uur) bestaat uit de analyse van de plattegrond en een foto van de voordeur plus een huisbezoek. 

Na de kennismaking doen we samen een rondgang door het huis, we bekijken alle ruimtes, inclusief kastinhoud en onder het bed. Per ruimte controleer ik of er energetische problemen aanwezig zijn en hoe de Chi-of energiestroom loopt of dat er blokkades of andere problemen zijn.

Is de blokkade of een probleem makkelijk op te lossen dan doen we dit ter plekke.

Uit de analyse van de plattegrond zijn levensthema’s af te leiden, deze zullen worden besproken. Heb je vragen over je huis, plekken in huis die niet goed aanvoelen, meld dit dan.

Voor het Nine Star Ki profiel van elke bewoner heb ik een geboortedatum nodig. Dit profiel gebruik ik om de plaats van deze bewoner in het huis te bepalen. Het kan zijn dat deze plek in de zithoek valt of in de bijkeuken, het  verschil is gevoelsmatig al duidelijk en de persoon in de bijkeuken zal zich niet bijzonder gelukkig voelen in het huis maar meer de Assepoester.

Kosten € 275,00 inclusief 21% BTW, exclusief € 0,24/km

Uitgebreide Feng Shui analyse is bovenstaande, een inventarisatie van wensen met een uitgebreid verslag inclusief een uitgewerkt advies en sfeerimpressies met indeling, kleur, meubelopstelling en het gebruik van materialen. 

Kosten € 525,00 inclusief 21% BTW, exclusief € 0,24/km

Dit is voor een woning met maximaal 3 slaapkamers. Voor grotere woningen prijzen in overleg.

Bedrijven prijzen op aanvraag afhankelijk van grootte van het bedrijf en het aantal werknemers.