Energetisch reinigen

Photo by Karolina Grabowska on Pexels.com

EEN HUIS VOL ENERGIE.

Als je kijkt naar de energie van je huis, dan kan je stellen dat de kwaliteit van de energie zich afspeelt tussen enerzijds passief en anderzijds actief ofwel yin en yang.

Passief betekent dat er daadwerkelijk een tekort is aan levensenergie of Chi, die door je huis stroomt. Ieder mens heeft deze Chi-energie uit zijn omgeving nodig om te kunnen functioneren. 

Als deze er niet nog in onvoldoende mate is, kan het een tijdje gecompenseerd worden met je persoonlijke energieniveau, maar vroeg of laat stagneert de stroom van energie. 

In eerst instantie wordt het dan moeilijk om dingen op te starten, gaande te houden of af te maken. Als je wat langer te maken hebt met dit passieve aspect van energie om je heen, zal je merken dat zaken rondom relaties, geld en gezondheid steeds moeizamer gaan. 

Dit passieve aspect van energie in huizen vindt zijn oorzaak in menselijke herinneringen die in je huis of op het land waarmee huis op gebouwd is en mee omgeven wordt, achtergebleven zijn.

Actief betekent in hier een overschot aan Chi die zich vaak onrustig gedraagt. Dit teveel aan actieve energie vindt zijn oorzaak in de aarde of geodetische stress (aardstralen) en invloeden van technologie, alle apparaten die zich in jouw huis bevinden en bijvoorbeeld Wi Fi,  (electromagnetische stress). Het zijn de frequenties van deze informatiebronnen en de bijbehorende intensiteit, die ervoor zorgen dat mensen deze energie ervaren als onrustig en chaotisch. Wanneer deze energie de overhand heeft in je huis is het moeilijk om rust te vinden of jezelf te concentreren. Mensen zijn prikkelbaar en licht ontvlambaar. 

Er zijn te veel prikkels om tot rust te kunnen komen.

Deze bronnen van verstoringen zijn vaak allemaal tegelijkertijd in je huis aanwezig. De verhoudingen in intensiteit bepalen of energie in eerste instantie actief of passief is. 

Het doel van het energetisch reinigen van je huis is om deze energie in balans te brengen. In een woonomgeving betekent balans een verhouding van 40 % passieve en 60% actieve energie.

In deze verhouding kan de Chi vrij stromen en zorgt ervoor dat alle aspecten van je leven moeiteloos verlopen zonder overdreven inspanningen. 

Over langere tijd ondervindt je in een gezuiverde omgeving ook dat  vitale energie opbouwt en de “flow” steeds duidelijker voelbaar en merkbaar wordt. Dit uit zich in meer energie, inspiratie, creativiteit en helderheid, wat zich uit in een gevoel van welbevinden en een betere gezondheid. 

Door tevens gebruik te maken van Feng Shui, zorg ik dat de schone Chi-energie daar komt, waar je het meest profijt er van hebt. 

Verstoringen van de Chi-energie.

Over het algemeen is het zo, kijkend naar de verhouding van actieve versus passieve energie, dat de energie in je huis te passief is. Dit betekent dat er te veel passieve Chi in je huis stroomt, die je als bewoner(s) helpt om soepel, energiek en gezond te leven. In een dergelijke omgeving is het voor de meeste mensen moeilijk om op termijn vitaal, geïnspireerd en rustig te wonen.

Meestal is er in een dergelijk geval een verstoring in je huis, die dusdanig intens is dat deze gezien kan worden als de voornaamste bron van verstoring.